http://www.reflexologie.fr

site de Mireille Meunier

 

https://www.recherche-reflexologie.org/

site de recherches en réflexologie

 

https://www.recherche-reflexologie.org/

Annuaire des réflexologues professionnels certifiés

 

http://syndicat-reflexologues.com/

 syndicat professionnel des réflexologues